Gratis proefboek

Eigen productie

Persoonlijk advies

Jarenlange ervaring

Promoveren betekenis

Promoveren betekenis

Hoort u ook weleens mensen zeggen dat ze bezig zijn met promoveren? En vraagt u zichzelf dan ook af waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn? Ja, u weet dat het iets te maken heeft met een onderzoek, en dat het voor de universiteit is, maar daar houdt het al snel bij op. Ohja, en het kost veel tijd! Maar daar stopt het echt. Bent u nieuwsgierig naar wat promoveren nu is, wat het inhoudt en hoe u het doet? Lees dan verder! Aan het eind van de tekst weet u precies wat er wordt bedoeld met promoveren en of het wellicht ook iets voor u is.

Wat is promoveren? De betekenis en het proces van promoveren

Wanneer iemand aan het promoveren is, is hij/zij bezig met het maken van een promotieonderzoek. Iemand die bezig is met maken van een promotieonderzoek wordt promovendus genoemd. Wanneer een promovendus zijn promotieonderzoek goed afrondt, mag hij/zij de graad doctor gebruiken. Om een promotieonderzoek goed af te ronden, moet het onderzoek een originele bijdrage leveren aan de wetenschap. U zou dus kunnen stellen dat de betekenis van promoveren gelijk staat aan een originele bijdrage in de wetenschap.

Wanneer mag je  promoveren?

U kunt niet zomaar promoveren. Om toegelaten te worden tot een promotie, moet u eerst de graad van Master hebben behaald. Hierbij kunt u denken aan een ingenieur, Master of Arts, Master of Science en ga zo maar door. Wanneer u een buitenlandse graad hebt behaald, kan deze ook gelden als graad van Master. Echter moet deze graad wel gelijkgesteld zijn. Bij hoge uitzondering kunt u worden vrijgesteld van deze eis. Op de website van universiteiten kunt u alle eisen vinden waaraan voldaan moet worden om te promoveren. Zo staat op de website van de Erasmus Universiteit duidelijk omschreven aan welke eisen u moet voldoen voordat u kunt beginnen met promoveren. Wanneer u niet aangesloten bent bij een universiteit, kunt u alsnog promoveren. De term buitenpromovendus wordt gebruikt om aan te duiden dat iemand van buitenaf gaat promoveren. De promovendus zit dus niet op de universiteit waar hij/zij gaat afstuderen. Een buitenpromovendus wordt net als een interne promovendus voorzien van een promotor.

Wat betekent het promotieonderzoek?

Zoals hierboven beschreven, promoveer je middels een promotieonderzoek. Maar wat betekent het promotieonderzoek precies? Wanneer je bezig bent met promoveren ligt het grootste gedeelte van de focus op het verrichten van een onderzoek, dat onafhankelijk en origineel moet zijn. Daarnaast kan het ook zijn er lessen of congressen worden bijgewoond, maar het uiteindelijke doel is het hebben van een onafhankelijk en origineel onderzoek, dat bijdraagt aan de wetenschap. Over een promotieonderzoek kan er zo’n 3 tot 5 jaar gedaan worden.

Hoe wordt een promotieonderzoek beoordeeld?

Een promotieonderzoek wordt door meerdere mensen beoordeeld en moet daarnaast ook door uzelf worden verdedigd. Wanneer het onderzoek is afgerond, worden de resultaten gepresenteerd in een proefschrift. Een proefschrift wordt ook wel een dissertatie genoemd. Het proefschrift, oftewel de dissertatie, wordt het opgestuurd naar de promotor. De promotor is een hoogleraar die u heeft begeleid tijdens het onderzoek. Wanneer uw promotor uw manuscript heeft goedgekeurd wordt het proefschrift voorgelegd aan een Proefschriftcommissie. Ook deze commissie moet het proefschrift goedkeuren. Dit gebeurt binnen 5 weken. Wanneer ook de Proefschriftcommissie het promotieonderzoek heeft goedgekeurd, moet er een afspraak worden gemaakt om het proefschrift te verdedigen. Voordat u het proefschrift gaat verdedigen, moet u er zorg voor dragen dat elk lid van de Proefschriftcommissie een exemplaar van uw proefschrift ontvangt. Voor het verdedigen van uw proefschrift heeft een beperkte tijd. Na de verdediging hoort u of u officieel de graad doctor verkrijgt.

Wilt u meer informatie over het schrijven of drukken van een proefschrift? Bij ProefschriftMaken vindt u alles wat u nodig heeft voor het maken van uw proefschrift.

Lees ook deze berichten

Waarom kiezen voor
ProefschriftMaken?

Groepskortingen

Volledige ondersteuning bij het drukproces

Locaties door heel NL

Menu